وظایف آژانس دیجیتال مارکتینگ چیست؟
آموزش دیجیتال مارکتینگ

وظایف آژانس دیجیتال مارکتینگ چیست؟

به طور معمول آژانس دیجیتال مارکتینگ وظایف گوناگونی را به عهده دارد، اما آژانس ها با توجه به تیم های تخصصی خود و توانایی های کارمندانش در برخی وظایف تخصص بیشتری دارد، در نهایت آژانس های تخصصی تشکیل ‌شده ‌اند که روی یک یا چند خدمت تخصصی تمرکز دارند…

ادامه مطلب »